Bildiri Özet Gönderimi

Bildiri özet gönderimini aşağıdaki formu kullanarak  30 Temmuz 2023 tarihine kadar yapabilirsiniz. Kabul edilen bildiriler 13 Ağustos 2023 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir.

  • Kongrede kabul edilen bildirilere ait Bildiri Özet Kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulunca belirlenecek tam metin bildirilerin geliştirilmiş hallerine 2023 yılında uluslararası kitap olarak basımı planlanan ‘Engelsiz Bilişim 2023″ kitap çalışmasında bölüm olarak yer verilecektir. (Bildiri Yazım Kuralları)

ABSTRACT SUBMISSION FORM

You can send abstracts by using the form below until 20 July 2023.

The Abstracts Book of the papers accepted at the congress will be published. In addition, the developed versions of the full text papers to be determined by the Scientific Committee will be given priority as a chapter in the ‘Barrier-Free Informatics 2023’ book study, which is planned to be published in 2023.