Bildiri Özet Gönderimi

Bildiri özet gönderimini aşağıdaki formu kullanarak  30 Haziran 2024 tarihine kadar yapabilirsiniz. Kabul edilen bildiriler 10 Temmuz 2024 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir.

  • Kongrede kabul edilen bildirilere ait Bildiri Özet Kitabı yayınlanacaktır.
  • Bilim Kurulunca belirlenecek tam metin bildirilerin geliştirilmiş hallerine 2024 yılında uluslararası kitap olarak basımı planlanan “Engelsiz Bilişim 2024” kitabı çağrısında öncelik verilecektir. 
  • Bilim kurulunca seçilecek olan bildiriler  TR Dizinde yer alan “Acta INFOLOGICA (ACIN)” de yayınlanmak üzere yönlendirilecektir. Bu çalışmalar yazarlar tarafından derginin yazım kurallarına uygun olarak  güncellenip sisteme yüklenecek ve hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

 

(Bildiri Yazım Kuralları)

ABSTRACT SUBMISSION FORM

You can send abstracts by using the form below until 30 June 2024.

The Abstracts Book of the papers accepted at the congress will be published. In addition, the developed versions of the full text papers to be determined by the Scientific Committee will be given priority as a chapter in the ‘Barrier-Free Informatics 2024’ book study, which is planned to be published in 2024.