Düzenleme Kurulu

  • Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi
  • Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ – ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı
  • Doç. Dr.  Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
  • Dr. Öğr. Üyesi Volkan ALTINTAŞ, MCBÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Dr. Öğr. Gör. Murat KILINÇ, MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Ali Osman ALTINAY – Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  • Süleyman DOĞAN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi