Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özetleri kabul edilen katılımcılarımızın;

  • 3 Eylül 2016 tarihine kadar bildiri tam metinlerini aşağıda yer alan Bildiri Yazım Kurallarını dikkate alarak göndermeleri gerekmektedir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

  • Bildiri tam metinleri en çok 10 sayfa olmalı.
  • Eserin başlığı büyük harflerle “Times New Roman” karakterinde 13 punto, kalın (bold) ve sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.
  • Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı – soyadı ile posta ve varsa e-mail adresleri yazılmalıdır.
  • Bildiri başlığı dışında diğer tüm metinler “Times New Roman” 11 punto olarak yazılmalıdır.
  • Paragraf araları Single formatında,
  • Kaynaklar 10 punto Times New Roman yazı karekterinde olmalıdır.
  • Sayfa düzeni sağdan 2,5 cm, soldan 3 cm, üstten 3 cm, alttan 2,5 cm’dir.
  • Bildiri yazımında Türkçe kelimeler kullanılmasına özen gösterilmelidir.

 

Editörler ve İletişim