Hakkımızda

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu alanda önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, 2011 yılında başlatılan Engelsiz Bilişim çalışmaları ile, başta kamu kurumları olmak üzere kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi ve farkındalık sağlanmasına çalışmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler: Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri, Engelsiz Bilişim Ödülleri, farklı organizasyon ve illerde Engelsiz Bilişim Toplantıları, Eğitim Seminerleri, web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici faaliyetler, hazırlanan raporlarla ilgili kurumların çalışmalarına katkı, gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşması ve örnek olması maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

img91 Hakkımızda

AMAÇLARIMIZ

  • FARKINDALIK YARATMAK
  • SİNERJİ YARATMAK
  • Ulusal veri tabanına destek olmak.
  • Başarılı bölgesel projeleri ulusal düzeye taşınması için desteklemek
  • Yerli girişimcilerin teşvik edilerek hizmetlerin daha ekonomik hale gelmesini sağlamak
  • Türkiye genelinde uzaktan eğitim çalışmaları ve sertifikasyon uygulamaları yapılması
  • Türkiye’de web erişilebilirliği sorunu 2012 Temmuzuna kadar çözmek
  • Çalışma ve izleme komisyonları oluşturmak

TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU DESTEKLEYENLER