Önemli Tarihler

  • 29 Haziran 2016 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
  • 18 Temmuz 2016 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
  • 29 Haziran 2016 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
  • 20 Ağustos 2016 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
  • 30 Ağustos 2016 Kongreye Kesin Programının İlanı
  • 20 Eylül 2016 Kongreye Web Üzerinden Kayıt İçin Son Tarih
  • 21 Eylül 2016 Kongre Başlangıç Tarihi
  • 23 Eylül 2016 Kongre Bitiş Tarihi