Önemli Tarihler

  • 30 Mart 2018 Kongre Kesin Duyurusu
  • 8 Haziran 2018 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
  • 20 Haziran 2018 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
  • 20 Haziran 2018 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
  • 10 Ağustos 2018 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
  • 20 Ağustos 2018 Kongreye Kesin Programının İlanı
  • 5 – 7 Eylül 2018 Kongre