Önemli Tarihler

  • 10 Mayıs 2019 Kongre Kesin Duyurusu
  • 28 Haziran 2019 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
  • 28 Haziran 2019 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
  • 10 Temmuz 2019 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
  • 15 Ağustos 2019 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
  • 20 Ağustos 2019 Kongreye Kesin Programının İlanı
  • Eylül 2019 Kongre