Onur Kurulu

Prod. Dr. Şahin KARASAR – Onursal Eş Başkan
Maltepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ- Onursal Eş Başkan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ümit HASSAN
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü – KKTC

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı

Ergin GÜNGÖR
ODFED Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı