Bildiri Özet Gönderimi

Bildiri özet gönderimini aşağıdaki formu kullanarak  30 Nisan 2020 tarihine kadar yapabilirsiniz. Kabul edilen bildiriler 20 Mayıs 2020’da ilan edilecektir.

  • Kongrede kabul edilen bildirilere ait Bildiri Özet Kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulunca belirlenecek tam metin bildirilerin geliştirilmiş hallerine 2020 yılında basımı planlanan ‘Engelsiz Bilişim 2020″ kitap çalışmasında bölüm olarak öncelik verilecektir. (Bildiri Yazım Kuralları)

ABSTRACT SUBMISSION FORM

You can send abstracts by using the form below until April 30, 2020. Accepted papers will be announced on 20 May 2020.

The Abstracts Book of the papers accepted at the congress will be published. In addition, the developed versions of the full text papers to be determined by the Scientific Committee will be given priority as a chapter in the ‘Barrier-Free Informatics 2020’ book study, which is planned to be published in 2020.