Hakkımızda

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu alanda önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, 2011 yılında başlatılan Engelsiz Bilişim çalışmaları ile, başta kamu kurumları olmak üzere kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi ve farkındalık sağlanmasına çalışmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler: Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri, Engelsiz Bilişim Ödülleri, farklı organizasyon ve illerde Engelsiz Bilişim Toplantıları, Eğitim Seminerleri, web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici faaliyetler, hazırlanan raporlarla ilgili kurumların çalışmalarına katkı, gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşması ve örnek olması maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

img91 Hakkımızda

ETKİNLİKLERİMİZ

BILTEVT Kongreleri

 • Biltevt2019 Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi
 • Biltevt2018 Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi
 • Biltevt2015 Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi
 • Biltevt2014 Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi
 • Uluslalarası Engelsiz Bilişim Sempozyumu 2013
 • Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
 • Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu

Engelsiz Bilişim Ödülleri

 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2019
 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2018
 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2017
 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2015
 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2014
 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2013

KKTC Engelsiz Bilişim Günleri

 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2019
 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2018
 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2017
 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2016
 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2015
 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2014
 • KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2013

Diğer Organizasyonlar

ENGELSİZ YAŞAM FUARI ETKİNLİKLERİ

 • Engelsiz Yaşam Fuarı 2018 – Engelsiz Bilişim Günleri 2018
 • Engelsiz Yaşam Fuarı 2017 – Engelsiz Bilişim Günleri 2017
 • Engelsiz Yaşam Fuarı 2014 – Engelsiz Bilişim Günleri 2014
 • Engelsiz Yaşam Fuarı 2012 -Erişilebilirlik Günleri
 • Engelsiz Yaşam Fuarı 2011 – Engelsiz Bilişim Günleri 2011

CEBIT-ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ

 • CEBIT- Engelsiz Bilişim Günü – 2013
 • CEBIT-Engelsiz Bilişim Günleri 2012