Önemli Tarihler

  • 12 Şubat 2020  Kongre Ön Duyurusu
  • 4 Mart 2020  Kongre Kesin Duyurusu
  • 15 Mayıs 2020 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
  • 15 Mayıs 2020 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
  • 25 Mayıs 2020 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
  • 15 Ağustos 2020 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
  • 10 Ağustos 2020 Kongreye Kesin Programının İlanı
  • 17-19 Eylül 2020 Kongre