Kabul Edilen Bildiriler

Kongrede kabul edilen bildirilere ait Bildiri Özet Kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulunca belirlenecek tam metin bildirilerin geliştirilmiş hallerine 2021 yılında basımı planlanan ‘Engelsiz Bilişim 2021″ kitap çalışmasında bölüm olarak yer verilecektir. Kongremizde yer alacak tüm bildiri ve sunularda erişilebilirlik şartı aranacaktır. Bildiri tam metni ve sunu dosyalarının web sayfamızda bulunan eğitim videolarından yararlanarak erişilebilir hale getirerek denetlenmek üzere 15 Ağustos 2021 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeniz gerekmektedir.

Not: Bildiri Özet Gönderim Süreci 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Bilim Kurulundan onaylar geldikçe kabul edilen bildiriler buraya eklenecektir.

Kabul Edilen Bildiriler

 1. “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Mustafa Özhan Kalaç / Dr. Öğr. Üyesi, İlknur Teke / Öğr. Gör., Murat Kılınç / Öğr. Gör. ( TR PDF) (ENG PDF)
 2. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Mustafa Özhan Kalaç / Dr. Öğr. Üyesi, Yeşim Erönal / Arş. Gör. ( TR PDF) (ENG PDF)
 3. “Engelli Bireylerin Toplumsal Katılımının Artmasında Teknolojinin Rolü: Sesli Sarı Çizgi Haritası”, Hatice Oğuz-Özgür, Burhan Duman, Muhammet Hamdi Mücevher, Şadi TÜLÜ ( TR PDF) (ENG PDF)
 4. “Engelli Bireylerin Yeni Arafı: Yapay Zeka Uygulamaları”, Fatma Kahraman Güloğlu / Dr. Öğr. Üyesi, Sümeyra Özdemir / Öğr. Görevlisi, (TR PDF) (ENG PDF)
 5. “Engelliler İçin Satranç Robotu Tasarımı Ve Uygulaması”, Yusuf Uzun, Muhammed Harun Kasımoğlu, Musa Eroğlu (TR PDF) (ENG PDF)
 6. “Engelsiz Yazılım Öğrenme Uygulaması”, Yusuf Uzun/ Dr.Öğr.Üyesi, Beyzanur Akkuzu/ Lisans Öğrencisi, Esra Çakar/Lisans Öğrencisi (TR PDF) (ENG PDF)
 7. “Fiziksel Engelliler İçin Göz Takip Yöntemi Kullanılarak İletişim Ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi”, Begüm Atay, Azra Demirkapılar, Nihal Arı Korkusuz (TR PDF) (ENG PDF)
 8. “Görme Engelli Bireyler İçin Renk Algılayan Mekatronik Yüzük Tasarımı Ve Geliştirilmesi”, Resul Bütüner/Öğretmen, Yusuf Uzun/Dr. Öğrt. Üyesi, Hanefi Calp/Doç Dr. (TR PDF) (ENG PDF)
 9. “Görme Engelli Bireylere Yönelik Hazırlanan Web Tabanlı Cinsel Sağlık Eğitiminin Kalitesi, İçeriği Ve Kullanımının Değerlendirilmesi”, Hatice Güdül Öz /Araştırma Görevlisi, Hatice Yangın / Doçent Doktor,     (TR PDF) (ENG PDF)
 10. “Görme Engelliler İçin Dijital Oyunların Erişilebilirliği”, Hakan Teltik / Öğretmen, ,( TR PDF) (ENG PDF)
 11. “Otizm Spektrum Bozukluğunda Teknoloji Destekli Öğrenmeyi Sağlayan Mobil Uygulama”, Sultan Turhan Dr. Öğretim Üyesi, Sümeyra Özdemir Öğr. Gör., Esra Macaroğlu Akgül Prof. Dr. (TR PDF) (ENG PDF)
 12. “Svbicomm: Makine Öğrenimine Dayalı Normal, İşitme Engelli Ve Görme Engelli Bireyler İçin İşaretli Ve Sesli Çift Yönlü İletişim Sistemi”, Eyyüp Yetkin /Bilgisayar Yüksek Mühendisi,  (TR PDF) (ENG PDF)
 13. “Türkiye’de Sağırlara Yönelik Mühendislik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Değerlendirme”, Fatmanur Alsancak/ Araştırma Görevlisi,  ( TR PDF) (ENG PDF)
 14. “Türkiye’de Ve Dünyada Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Kullanılan Mobil Arttırılmış Gerçeklik Projelerine Bir Bakış”, Fatma Beyza Baş / Öğretmen, Özlem Uçar / Dr.Öğretim Üyesi, Mustafa Özhan Kalaç / Dr.Öğretim Üyesi (TR PDF) (ENG PDF)
 15. “Yükseköğretimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri”, Pelin Piştav Akmeşe/Doç.Dr, Nilay/Kayhan/Doç.Dr, Tarık Kışla/Doç.Dr  (TR PDF) (ENG PDF)
 16. “Web Erişilebirliliğinde İnsan Sesi Tanıma Teknolojileri”,  Sarper Arıkan (TR PDF) (ENG PDF)
 17. “Çocuklar için Özel Gereksinim Raporunun Psikiyatrik Değerlendirme ve Özel Eğitim Uygulama Sürecine Yansımaları ” , Rahime Duygu Temeltürk/Uzm. Dr , Kürşat Öğülmüş/Yard. Doç. Dr. , Esmehan Özer/Yard. Doç Dr.  (TR PDF) (ENG PDF)
 18. “İç Mekanlara Yönelik Web Tabanlı Konum Bulma Sistemi”, Emre KARAGÖZ/Dr, Vahap TECİM/Prof.Dr (TR PDF) (ENG PDF)
 19. “Görme Ve İşitme Engelli Bireyler İçin Acil Durumlarda Bina Tahliye Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması”, Emre KARAGÖZ/Dr, Vahap TECİM/Prof.Dr (TR PDF) (ENG PDF)
 20. “Alzheimer Teşhis Etme Uygulaması ve Analizi”, Vahap TECİM/Prof.Dr , İlayda YILDIRIM  (TR PDF) (ENG PDF)
 21. “Kitap Tasarımında NFC (Near Field Communication) Kullanımının Engelli Bireyler Tarafından Değerlendirilmesi” (TR PDF) (ENG PDF)
 22. “ Engelsiz Turizm Uygulamalarında Dijital Erişilebilirlik”, Nilay Kayhan/Doç. Dr. , Sarper Arıkan, Ali Osman Altınay (TR PDF) (ENG PDF)
 23. “Görme Engellilerin Erişilebilir Linux Deneyimleri”, Sarper Arıkan (TR PDF) (ENG PDF)
 24. “Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanan Sorunların Öğretmen, Öğrenci, Aile Açısından İncelenmesi”, Banu Altunay/ Öğretim Üyesi, Kıymet Kaman (TR PDF) (ENG PDF)