Bildiri Özet Gönderimi

Bildiri özet gönderimini aşağıdaki formu kullanarak  30 Haziran 2021 tarihine kadar yapabilirsiniz. Kabul edilen bildiriler bilim kurulundan geldikçe ilan edilecektir.

  • Kongrede kabul edilen bildirilere ait Bildiri Özet Kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulunca belirlenecek tam metin bildirilerin geliştirilmiş hallerine 2021 yılında basımı planlanan ‘Engelsiz Bilişim 2021″ kitap çalışmasında bölüm olarak yer verilecektir. (Bildiri Yazım Kuralları)

ABSTRACT SUBMISSION FORM

You can send abstracts by using the form below until 30 June 2021.

The Abstracts Book of the papers accepted at the congress will be published. In addition, the developed versions of the full text papers to be determined by the Scientific Committee will be given priority as a chapter in the ‘Barrier-Free Informatics 2021’ book study, which is planned to be published in 2021.