DOKUN DUY ÖĞREN ATÖLYESİ

DOKUN DUY ÖĞREN ATÖLYESİ

4 Eylül 2021 Cumartesi
9:30 -11:00 (FİRUZENDE SALONU) 
DOKUN DUY ÖĞREN ATÖLYESİ  (YÜZ YÜZE)

  • Hale UÇUŞ Bilim Uzmanı/Hacettepe Üniversitesi
  • Haydar KÜLEKÇİ– Bilgisayar Mühendisi /Motivolog Yazilim Bilisim Biyomedikal Ltd.Sti

 

Yirmi birinci yüzyıl dünyası yoğun bir şekilde teknolojik gelişmelere maruz kalmış ve her alanda olduğu gibi eğitim alanında teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir dönüşüm yaşanmıştır. Bunun sonucunda bireylerin ihtiyaç duyduğu teknolojik destek ve teknolojinin kulanım amacı, bilgiye erişim, öğrenenin özellikleri ve bilgi türü doğrultusunda farklı bir rol ve anlam kazanmıştır. Nitekim bilginin sunum şekillerinden olan grafik, diyagram, şekil, resim gibi görsel temsiller görme yetersizliğinden etkilenmiş görme engeli bireyler için bir sınırlılık olarak düşünülebilirken görme yerine dokunsal ve işitsel uyaranlara hitap edecek şekilde geliştirilmiş teknolojik araçlar görsel bilgiye erişim fırsatını kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda erişim kolaylığı, taşınabilirlik ve kişisel olma gibi özelliklerle ön plana çıkan mobil teknolojiler görme engelli bireyler için eğitimde fırsat eşitliği sağlama, zaman ve mekândan bağımsız öğrenme, bağımsız olarak öğrenmeyi keşfetme ve çoklu duyusal deneyim sağlama hususunda görme engelli bireyler için son derece önemlidir.

Bu atölyede dokunsal bir görselin bölümlerini sesli olarak tanımlayan “Dokunsal Resim Okuyucu” (Tactile Images Reader) mobil uygulamasına entegre edilerek geliştirilmiş görme engelli bireylere yönelik e-öğrenme platform araçları katılımcılara uygulamalı olarak tanıtılacaktır. Atölye çalışması görme engelli bireylere yönelik hazırlanan sesli-dokunsal (audio-tactile) grafiklere yönelik bilgi sahibi olmak isteyen 20 kişilik bir gruba (öğretmenler, öğretmen adayları, uzmanlar, yazılım-tasarım geliştiriciler vb.) 45 dakika şeklinde planlanmıştır. Atölyede katılımcılara görme engelli bireyler için geliştirilmiş e-öğrenme platformunda (https://tactileimages.org/tr/anasayfa/) yer alan çizim programında görselin tasarlanma süreci, ardından tasarlanan görselin çevrimiçi kütüphane ile paylaşımı ve son olarak mobil uygulama ile entegrasyonuna ilişkin bilgi ve tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca katılımcıların tasarlanan görsellere ait kabartma basılı çıktı gibi pahalı bir donanım yerine kendin yap (do-it-yourself) düşüncesinden yola çıkarak el yapımı tasarımlarını (şırınga-yapıştırıcı vb.) uygulamalı olarak oluşturmaları ve sonrasında mobil araçları ile deneyimlemeleri sağlanacaktır. El yapımı tasarımlar haricinde 3D Baskı tasarım kullanılarak oluşturulan farklı disiplinlere ait grafiklerin yer aldığı örnek dokunsal grafik kitaplar ile de etkileşimleri sağlanacaktır.  Bunun sonucunda görme engelli bireylerin eğitiminde kullanılacak olan görsel eğitim materyallerine ilişkin katılımcıların farkındalık sahibi olacakları düşünülmektedir. Böylece görme engelli bireyler için görsel temsillerin yoğun olduğu disiplin alanlarındaki gerekli beceri ve yeterlilikleri elde edinimi sağlamalarında ve sonucunda bilim ve mühendislik (STEM) alanlarında kariyer yapma fırsatlarında rol alabileceklerdir.

Tablo 1. Etkinlik akış planı ve önerilen süreler

Süre (dk) Konu Başlığı Yapılacaklar Hedeflenen Kazanım
10 Dokunsal Resim Okuyucu

E-Öğrenme Platformu araçları

Powerpoint sunumu/bilgilendirme-tartışma-soru cevap  Dokunsal Resim Okuyucu (Tactile-İmage) E-öğrenme platform araçlarını ve kullanım amaçlarını tanır.
15 Dokunsal Grafik Çizim Programı ve Çevrimiçi Kütüphane Grafiklerin tasarlanarak oluşturulma süreci ve çevrimiçi kütüphane de paylaşımı Platform da tasarlama ve paylaşma gibi  işlevleri kullanır.
20 Dokunsal Resim Okuyucu  (Tactile Images Reader)  Mobil Uygulama Basılı görsel çıktı üzerinde kendin yap tasarımı sonucunu mobil uygulanma ile deneyimlemesi ve ve önceden hazırlanmış örnek dokunsal kitapların incelenmesi Dokunsal Resim Okuyucu

E-Öğrenme Platformu üzerinde tasarlanan sesli- dokunsal grafiklere ilişkin değerlendirmeler yapar.

 

Anahtar Kelimeler:  Görme Engelli Birey, Sesli-Dokunsal Grafik, Mobil Uygulama ve Öğrenme Ortamı, STEM