SESLİ BETİMLEME ATÖLYESİ

 

Sesli betimleme Derneği Logosu

Sesli Betimleme Derneği Katkılarıyla

Sesli Betimleme, film ve tiyatro gibi alanlarda olayın geçtiği mekân, zaman, karakter ve hareketlerin diyaloglar haricindeki boş kısımlarda bir dış ses tarafından anlatılarak tasvir edilmesi anlamına gelmektedir.

Başka bir deyişle görenin görmeyene gördüklerini aktarması demek olan betimleme çalışmaları sadece video ve canlı olay anlatımlarını değil, dergi, afiş, fotoğraf gibi sabit materyalleri de kapsamaktadır.

Ülkemizde 2006 yılından bu yana sürdürülen betimleme çalışmalarını başlatan ve hala devam ettiren ekipten Emine Kolivar, Engin Yılmaz ve Olgun Yılm örnekler üzerinde çalışmalar yapılıp anlatımda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair çok temel kurallar gösterilecektir.

Video Betimleme:

Nesnellik

Time Code kullanımı

Anlatımda zaman kipi kullanımları

Kişi detaylandırma

Mekân detaylandırma

Senaryo takibi

Yazım dilini film türüne göre oluşturma

Jenerik ve dublaj yazımı

Sabit Görsel Betimleme (Afiş, fotoğraf, tablo vs. )

Nesnellik

Anlatımda akıcılık

Detaylandırma