Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özetleri kabul edilen katılımcılarımızın;

  • 1 Eylül 2023 tarihine kadar bildiri tam metinlerini ve sunu dosyalarını aşağıda yer alan kuralları dikkate alarak göndermeleri gerekmektedir.

 

BİLDİRİ ve SUNU ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

“Biltevt2023: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi”nde yer alacak tüm bildiri ve sunularda erişilebilirlik şartı aranacaktır. Bildiri sahiplerinin bildiri dosyaları ve sunum dosyalarını erişilebilir hale getirerek denetlenmek üzere 1 Eylül 2023 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Erişilebilirlik konusunda Bildiri ve Sunu Erişilebilirliği sayfamızı inceleyebilirsiniz.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

  • Bildiri tam metinleri en çok 10 sayfa olmalı.
  • Bildiri Özeti ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve Ingilizce olarak yer almalıdır.
  • Eserin başlığı büyük harflerle “Times New Roman” karakterinde 13 punto, kalın (bold) ve sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.
  • Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı – soyadı ile posta ve varsa e-mail adresleri yazılmalıdır.
  • Bildiri başlığı dışında diğer tüm metinler “Times New Roman” 11 punto olarak yazılmalıdır.
  • Paragraf araları Single formatında,
  • Kaynaklar 10 punto Times New Roman yazı karekterinde olmalıdır.
  • Sayfa düzeni sağdan 2,5 cm, soldan 3 cm, üstten 3 cm, alttan 2,5 cm’dir.
  • Bildiri yazımında Türkçe kelimeler kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Kaynak gösterme APA formatında olacaktır.

Tablo, Grafik, Şemalar ve Şekiller (Times New Roman 9 punto)

Bölümünüzdeki bütün tablo, grafik, şemalar ve şekiller sıralı olarak numaralandırılmalı ve kendisine karşılık gelen başlığı taşımalıdır. Şemaları bildirinin sonunda toplu olarak vermekten kaçınınız ve metnin içinde kendi bölümlerine yerleştiriniz.

Tüm alıntılar ve referanslar APA-5 Stilinde yapılmalıdır. Yazarın ismini ve tarihi cümle içinde uygun bir yere veya cümle sonuna parantez içinde belirtiniz. Örnek: (Fisher, 1999) veya (Weist & Christodulu, 2000).

ALINTILAR (Times New Roman 11 punto)

Alıntılar metin içersinde parantez içersinde (Demiray, 2010) ya da sf verme durumlarında (Demiray, 2010, s. 13 ya da ss.13-23)

KAYNAKÇA (Times New Roman 11 punto)

Kaynakça (APA. 5. sürüm formatında olmalıdır, teklif aşamasında kullanılması zorunlu değildir fakat kullanıldığı takdirde lütfen soyadına göre örnekte olduğu gibi alfabetik sıra ile kullanınız. Web ortamı alıntılarda mutlaka web adresi ve ziyaret tarihi belirtilmelidir

Telli Yamamoto G. (2003). Bütünleşik Pazarlama, Mediacat Yay, İstanbul.

Weist, A., & Christodulu, N. N. (2001). Reading level and readability of patient education materials in mental health. Journal of Child and Family Studies, 10, 1-8.

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL ’95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Telli Yamamoto, G., Sekeroglu O.K. (2011). Crisis management in the Turkish leather industry. African Journal of Business Management 5 8, 3212-3219. Available from http://www.academicjournals.org/AJBM ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals.