Program

BILTEVT’2022
 “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM”
ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2022 KONGRESİ
22-24 Eylül 2022 – Anemon Otel – Manisa

22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

14:00-15:00 AKİDE SULTAN SALONU

Saat 14:00 – 14:20   Açılış Töreni ve Konuşmaları

Saat 14:20 – 14:30   Müzik Dinletisi – Şevval KOÇ

Saat 14:30 – 15:00   Engelsiz Bilişim 2022 Ödül Töreni


15:30 -16:30 (AKİDE SULTAN SALONU)
  KAMUDA ENGELSİZ BİLİŞİM ÇALIŞMALARI   (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI
YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

 • “Türkiye’de Bilişimde Erişilebilirlik Çalışmaları”
  Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ
  , ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı
 • “Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişimi”
  Feyza GİZLİGİDER, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yrd.
 • ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) – TC. Sağlık Bakanlığı
  Cihan NİŞANCI, 
  Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı
 • “Elektronik Haberleşmede Engellilere Yönelik Düzenlemeler”
   BTK Tüketici Hakları Daire Başkanlığı

 

16:45- 18:00 (AKİDE SULTAN SALONU)  ÖZEL SEKTÖRDE ENGELSİZ BİLİŞİM ÇALIŞMALARI (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Fikret KAVZAK
Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

 • Microsoft ve Engelsiz Teknolojiler 
  Duygu KAYAMAN, Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi
 • BlindLook Özgürlük Teknolojileri
  Cansu TEKDEMİR
  , BlindLook Marketing Manager
 • Yeni Teknolojiler
  Mustafa DEMİRCİ – Uğur DEMİRCİ – 
  Braille Teknik
 • Toprak Mekatronik ile Teknolojinin Engellerini Kaldıran Teknolojiler
  Tevfik YAVUZ, Toprak Mekatronik Ceo’su
 • Turkcell Engelliler İçin Mobil Çözümler (Çevrimiçi)
  Gamze SOFUOĞLU
  , Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Müdürü

 

23 EYLÜL 2022 CUMA

09:30- 11:00 (AKİDE SULTAN SALONU)  YURTDIŞI KONUŞMACILAR (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • User Experience Research Focused on People With Disabilities”
  David FAZIO, 
  Founder Helix Opportunity, U.S.
 • “COST Action a-STEP: Advancing Social Inclusion Through Technology and Empowerment”
  Zeynep ŞAHİN TİMAR, Karadeniz Technical University, a-STEP Vice-Chair
 • “Erişilebilirliği Planlamak” (Çevrimiçi)
  Uğurcan KUTLUOĞLU, LevelAccess,
  / Erişilebilirlik Danışmanı ABD

 

 11:15 -12:15 (AKİDE SULTAN)  DOKUN DUY ÖĞREN UYGULAMALARI  (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN
Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

 • “Görme Engellilere Fen Eğitimi”
  Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • “Görme Engellilere Matematik Eğitimi”
  Hale UÇUŞ, Matematik Öğretmeni
 • “Dokun-Duy-Öğren Uygulaması”
  Haydar KÜLEKÇİ, ERYADER Başkanı
 • “Dokun-Duy-Öğren Uygulaması ile Deneyimler”
  Öğr. Gör. Sevgi KIRBOYUN,
  Medeniyet Üniversitesi

 

13:30- 14:45 (AKİDE SULTAN SALONU)  ENGELSİZ BİLİŞİM UYGULAMALARI  (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

 • “Engelsiz Bankacılık Engelsiz mi?”
  İbrahim ELİBAL, Uzman Psikolojik Danışman
 • “Bir Dayanışma Biçimi Olarak Dijital Gönüllülük: EGED Uzaktan Eğitim Akademisi Deneme Gönüllüleri Örneği”
  Demet AKKAYA – Öğretmen, OĞUZ AKKAYA – Psikolojik Danışman
 • “Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu”
  Emre TAŞGIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı
 • “Dijital Erişilebilirlikte Yapay Zeka Çalışmaları”
  Cankız GÖKTAŞ, Engelsiz Çeviri
 • “Ekpss’ de Engel Grubuna Göre İhtiyaçlar”
  Gülşah ŞAŞTIM, İstinye Üniversitesi

 

 15:00- 16:15 (AKİDE SULTAN SALONU)  BİLGİYE ENGELSİZ ERİŞİM ÇALIŞMALARI (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:

Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ
ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı

Konuşmacılar:

 • “Millet Kütüphanesi Engellilere Yönelik Faaliyetler”
  Lütfü KILINÇ – T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanlığı
 • “Kütüphanelerde Erişilebilirlik Çalışmaları”
  Hatice ALTIHAN –KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kitap Dışı Materyal Koleksiyonu Şube Müdürü
 • “Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi Projesi
  Oğuz AKKAYA– Psikolojik Danışman, Seda SEVİNÇ – EGED

 

17:00- 18:00 (AKİDE SULTAN SALONU)  YURTDIŞI KONUŞMACILAR (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gonca TELLİ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu İstanbul Temsilcisi

Speakers:

 • “The Next Normal, Building Forward  Differently  –  For Wellbeing and Empathy”
  Prof. Dr. Ebba OSSIANNILSSON
  , Swedish Association for Open, Flexible and Distance Education
 • “Virtual Reality Applications in Education”
  Ramesh Chander SHARMA, Ambedkar University, Delhi – India
 • “Principles Of Socio-Constructivist Cognitive Modeling And How To Carry İt Out From Applied Research With Design-Based Research (DBR) Methodology”
  Alfredo Eurico Rodrigues MATTA, Universidade do Estado da Bahia – UNEB
 • “Current Barriers to Accessing Information About the Climate Crisis”
  Sarah McDonagh, Postdoctoral Researcher Universitat Autònoma de Barcelona

 

11:15- 12:30 (FİRUZENDE SALONU)  AKADEMİK BİLDİRİLER 1. OTURUMU (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇETİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bildiriler:

 • “Sokakta Sabah Bağımsız Hareket Yetileri Ve Bilişimin Buluşması” / Morning İn The Streets: Merging İnformatic Technologies And Mobility Orientation Skills, Engin Yılmaz. (Çevrimiçi)
 • “Bazı Avrupa Ülkelerinde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Uygulanan Yardımcı Teknoloji Politikalarının İncelenmesi” / Investıgatıon Of Assıstant Technology Polıcıes Applıed In The Educatıon Of Indıvıduals Wıth Specıal Needs In Some European Countrıes, Sezgin Özan, Kerem Çiçekçe
 • “Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Sağır ve İşitme Engelli Üniversite Öğrencisinin Yaklaşımı” / Deaf and Hearing Impaired University Student’s Approach to Distance Education in the Covid-19 Pandemic Process, Caner Doğan.
 • “Engelli Bireyler İçin Tasarlanan Sanal Ortam Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi” / Bibliometric Analysis Of Virtual Environment Studies Designed For Persons With Disabilities, Murat Kılınç, Orkun Teke, Barış Çukurbaşı, Ali Geriş.

 

13:30-14:45 (FİRUZENDE SALONU)  AKADEMİK BİLDİRİLER 2. OTURUMU (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI,
MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Bildiriler:

 • “Görme Engelliler İçin Derin Öğrenme İle Gören Göz Uygulaması” / Seeıng Eye Applıcatıon Wıth Deep Learnıng For The Vısually Dısabled, Yusuf Uzun, Halime Ergün, Fatma Nur Uzun.
 • “Engelli Öğrenci Birimleri İçin Öğrenci Ve Danışman Yönetim Sistemi (Eöbsis)” / Content Management System For Disabled Student Units, Sarper Arıkan, Emel Sardohan .
 • “Görme Engelli Öğrencilerin Dijital Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri” / Vıews Of Vısually Dısabled Students On Dıgıtal Teachıng Materıals, Cansu Şahin Kölemen.
 • “Down Sendromu Alanındaki Mobil Androıd Uygulamaların Değerlendirmesi” / Evaluatıon Of Mobıle Androıd Applıcatıons In The Fıeld Of Down Syndrome, İbrahim ÇETİN, Yusuf UZUN

 

15:00 – 16:15 (FİRUZENDE SALONU)  AKADEMİK BİLDİRİLER 3. OTURUMU (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Görevlisi Murat KILINÇ,
MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bildiriler:

 • “Kazakistan Ve Türkiye’de Engellilik Konusunun Tartışılması Ve Engellilik Politikası” / Dıscussıon And Dısabılıty Polıcy In Kazakhstan And Turkey, Zhanargul Pangaliyeva.
 • “Görme Engelliler İçin Mekansal Betimleme Platformu Web Uygulama Projesi” / Spatial Description Platform for the Visually Impaired Web Application Project, Ali Osman ALTINAY, Sarper ARIKAN
 • “Mac Os Üzerinde Voıce Over İle Web Programlama” / Web Development On Mac Os Using Voice Over For Blind Programmer, Sarper Arıkan.
 • “Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi” / Accessible Music Library Unit, Gülbahar Urhan, Ali Caner Alpaslan
 • “Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ailelerinin Ve Öğretmenlerinin Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme” / A Rewıew On Attıtudes And Behavıors Of Famılıes And Teachers Of Students Wıth Vısual Impaırment In Inclusıve Classrooms, Gülay Çelik, Banu Altunay.
 • “Yükseköğretimde Engelsiz İletişim Ve Sesli Web Sitesi Uygulamaları: Ege Üniversitesi Örneği” / Barrıer-Free Communıcatıon And Voıce Websıte Applıcatıons In Hıgher Educatıon: The Case Of Ege Unıversıty, Mustafa Aydemir, Vedat Fetah Siber Güvenlik Uzmanı.

 

16:30 – 18:00 (FİRUZENDE SALONU)  AKADEMİK BİLDİRİLER 4. OTURUMU (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi

Bildiriler:

 • “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Yetişkin Bireylere Web Geliştirme Programlaması Öğretimi” / Teaching Web Development Programming To Adults With Autism Spectrum Disorder, Sultan Nezihe Turhan, Esra Macaroğlu Akgül
 • “0 Kullanıcı Tabanlı Medya Teknolojilerinin Sağır Toplumunun Kamusal Meselere Katılımına Ve Kamuoyu Oluşturmasına İmkan Vererek  “Gazeteciliğin” Demokratik  Medya Kuramı Ekseninde Dönüşümüne Olanak Sağlamasına Yönelik Bir Değerlendirme” / An Evaluation Of Web 2.0 User-Based Media Technologies Enabling The Deaf Community To Participate İn Public Affairs And To Create Public Opinion, Enabling The Transformation Of “Journalism” On The Axis Of Democratic Media Theory, Nurdane Dündar.
 • “Yeni Nesil Engelsiz Bilişim Platformu: Teamwork” / A Next-Generation Disabilities-Free İnformatics Platform: Teamwork, Muhammed Gider, Orhan Koyunbakan, Oğuzhan Erkahraman, Muhammed Hakan Sarı, Yasin Kaya, Müge Erel-Özçevik.
 • “Empatiyle Başlayıp Yetkilendirmeyle Süren Bir Engelsiz Bilişim Projesi” / A Barrıer-Free Ict Project Startıng Wıth Empathy And Contınues Wıth Empowerment, Hayal Köksal.
 • “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Telerehabilitasyon İle Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi” / Investıgatıon Of The Effectıveness Of Telerehabılıtatıon And Ergotherapy Interventıon In Chıldren Wıth Autısm Spectrum Dısorder, Ozan Demirci, Aslı Kaya.
 • “Gölge Öğreticilerin Teknoloji Kullanımı” / Technology Usage Of Shadow Teachers, Zehra Kurşun, Sümeyra Özdemir, Esra Macaroğlu Akgül.
 • Özel Gereksinimli Bireylerin Matematik Eğitiminde Sanal Manipülatiflerin Kullanımı: Bir Literatür Taraması”, Use Of Vırtual Manıpulatıves In Mathematıcs Educatıon Of Indıvıduals Wıth Specıal Needs: A Lıterature Revıew, Şahin Akdağ, Murat Tezer

 

19:00 -20:00 ATÖLYE: WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE GİRİŞ  (ÇEVRİMİÇİ)

Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü

24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

09:00 -10:00 (AKİDE SULTAN)  ENGELSİZ BİLİŞİM DENEYİMLERİ  (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr .Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi

Konuşmacılar:

 • Otizm ve Bilişim
  ZORLU Ailesi (Beril ZORLU, Doğan ZORLU, Yeşim BAYINDIR ZORLU)
 • Az Görenler ve Bilişim
  KOÇ Ailesi (Şevval KOÇ, Süleyman KOÇ, Nazire KOÇ)

  

10:15- 11:30 (AKİDE SULTAN SALONU)  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ENGELLİLERE YÖNELİK BİLİŞİM FAALİYETLERİ (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

Konuşmacılar:

 • Ahmet AKDENİZ – KKTC Cumhurbaşkanlığı – Engelliler Komite Başkanı
 • Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
 • Prof. Dr. Fahriye ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
 • Günay KİBRİT–Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı

 

09:00- 10:30 (FİRUZENDE SALONU)  AKADEMİK BİLDİRİLER 5. OTURUMU (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fahriye ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

Biildiriler:

 • “Bilişim Erişilebilirliği Ve Engelli Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Avrupa Erişilebilirlik Kanunu Örneği.” / An Evaluation On The Relation Of Informatıon Technology Accessibility And Disability Policies: The Case Of European Accessibility Act, Selahattin Aydın.
 • “Geleceğin Eğitiminde Özel Eğitim Kurumlarının Kültür Değerlendirilmesi Ve Geliştirilmesi” / Evaluating Organizational Culture Of Special Education Schools For Future Education, Emirali Evcimen, Zehra Altınay, Fahriye Altınay.
 • “Görme Engelliler İçin Nesne Tanımlayan Yönlendirici Gözlük” / Object Defınıng Routıng Glasses For The Vısually Impaıred, Mert Demir.
 • “İşitme Engelli Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Becerilerinin Bilişim Teknolojileri Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi” / Revıew Of The Dıgıtal Cıtızenshıp Skılls Of Hearıng-Impaıred Students In The Context Of Informatıon Technology Awareness, Fatma Beyza Baş, Ahmet Yiğit.
 • “Engelli Hastaların Taşınması Ve İlaçlarının Dağıtımında Robotların Kullanımı” / The Use Of Robots In The Transportatıon Of Dısabled Patıents And Dıstrıbutıon Of Drugs, Yusuf Uzun, Yavuz Buyrukbilen.
 • “Web Erişebilirliği İçin Kütüphane Uygulaması Geliştirilmesi” / Developing A Library Application For Web Accessibility, Yusuf Uzun, Halime Ergün, Mehmet Yalçın Soruklu.

 

11:45 – 12:15 (AKİDE SULTAN SALONU)  KAPANIŞ OTURUMU